• Pm - Methyl Proxitol

Pm - Methyl Proxitol

  |   10 yorum   |   Yorum Yap

  • Ürün Kodu: 1100
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 82,07 ₺

  • KDV Hariç: 68,39 ₺
  |  
  
garanti

* Ücretsiz Nakliye/Kargo hizmetimiz 20.000TL ve üzeri siparişlerde geçerlidir.
* Sitemizde ürün sayfalarında "sepete ekle" butonu varsa, ürün hazır ve sevk edilebilir durumdadır. Ancak "teklif iste" butonu varsa görmüş olduğunuz ürün fiyatı semboliktir. Teklif iste kısmından güncel fiyatı talep sonrası onayınızla ürününüz gümrük işlemleri yapılarak size gönderilecektir.
* Sınırlı stok üründür. Sipariş öncesi fiyat ve stok bilgisi için teyit alınız.
* Görünen birim fiyat orijinal açılmamış ambalaj için olup, sipariş miktarı ambalajın katları şeklindedir.
* Küçük ambalaj taleplerinizde yukarıdaki fiyatlara ambalaj, paketleme ve işçilik ilave edilip + nakliye şeklinde size fiyat verilecektir.
* Nakliye dahil fiyatımız bulunduğunuz ildeki ambarın dağıtım merkez deposuna kadardır. Kapıdan kapıya ücretsiz nakliye fiyatı değildir. Kapıdan kapıya taleplerinizde ücret farkı ödemeniz gereklidir. Ücretsiz Kargo hizmetimiz ambar taşıma firmalarını ifade etmektedir.
* Ürün için stok sıkıntısı durumlarında, satıcı firma insiyatifinde, ürününün, muadili-benzer ancak farklı marka ürün gönderilebileceğini ön ödeme yaparak kabul edersiniz.


Ücretsiz Nakliye Fırsatı, KDV Dahil, Teknik Üründür İçilmez, Taksit İmkanı. 
methyl proxitol, methoxy, propanol, PGME, PM, Propylene, glycol monomethyl ether 
Litre Birim Fiyatıdır.

"PM - Metil Proksitol", kimyasal bir bileşiğin adıdır. Bu bileşiğin Türkçe'deki karşılığı "PM - Metil Proksitol" olarak aynı şekilde kullanılır. PM - Metil Proksitol, genellikle endüstriyel ve kimyasal üretim alanlarında çözücü olarak kullanılan bir kimyasal maddedir. Bu bileşiğin kullanım alanları ve özellikleri genellikle kimyasal endüstrisinin içinde değerlendirilir.


Methyl PROXITOL
MSDS - GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik. Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/2014-29204)’e göre hazırlanmıştır.
Revizyon Numarası 6.3
SDS Numarası: 800001005738
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışımın kimliği

Ticari ismi

: Methyl PROXITOL

Ürün kodu

:    U5141

Eşanlamlıları

: 1-methoxy-2-propanol, PGME, PM, Propylene glycol monomethyl ether

CAS-No.

: 107-98-2


1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Madde/Müstahzarın    : Solvent.
kullanımı
Tavsiye edilmeyen    : Bu ürün, uygulama öncesinde tedarikçinin tavsiyesi alınmadan
kullanımlar yukarıda belirtilenden başka uygulamalarda kullanılmamalıdır.
 
BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma T.R. SEA No 28848
Alevlenir sıvılar, Kategori 3    H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek    H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
maruz kalma, Kategori 3, Narkotik etkiler

1 / 19

800001005738

TR


Sınıflandırma T.R. SAE No 27092
R10: Alevlenir.
R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Dikkat

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme T.R. SEA No 28848

Zararlılık İşaretleri

Uyarı Kelimesi

Zararlılık ifadeleri

FIZIKSEL TEHLIKELER:
H226    Alevlenir sıvı ve buhar.
SAĞLIK TEHLİKELERİ:
H336    Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
ÇEVRESEL TEHLİKELER:
CLP ölçütlerine göre çevreye zararlı olarak sınıflandırılmaz.

Önlem ifadeleri

Önlem:
P210
P233 P243
P280
Müdahele: P370 + P378
Depolama:
P403 + P235
Atık Bertarafı:
P501

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
Kabı sıkıca kapalı tutun.
Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yangın durumunda: Yangını söndürmek için uygun ortamı kullanınız.
İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
Kap ve içerikleri yerel ve ulusal düzenlemelere göre lisanslı geri kazanımlarca veya uygun atık sahalarında bertaraf edin.

2.3 Diğer zararlar
Buhar havadan ağırdır. Buharlar, zemin üzerinde hareket edebilir ve uzaktaki tutuşturucu kaynaklara ulaşarak parlayıcı yangın tehlikesine yol açabilir.
Düzgün topraklama ve bağlama yapıldığında bile, bu malzeme elektrostatik yük toplayabilir.
Eğer yeterli yükün toplanmasına izin verilirse, elektrostatik boşalma olabilir ve yanıcı hava buhar 
karışımları ateşlenebilir.


2 / 19

800001005738

TRBÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.2 Karışımlar
Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi

CAS-No.

EC-No.

Kayıt numarası

T.R. SAE No 27092

T.R. SEA No 28848

Konsantrasyon

(%)

1 -Methoxypropane-2-ol

107-98-2

203-539-1

R10

R67

Alev. Sıvı3; H226 BHOT Tek Mrz.3; H336

>= 99,6

2-Methoxy-1-propanol

1589-47-5

216-455-5

R10

Xi; R37/38

Xi; R41

Repr.Cat.2; R61

Alev. Sıvı3; H226

Cilt Tah.2; H315

Göz Hsr.1; H318 BHOT Tek Mrz.3; H335

Ürm. Sis. Tok.1B; H360D

< 0,1

Notlar    : 25 ppm BHT ile dengelenir ( stabilize olur ).
Kısaltmaların açıklamaları için 16.bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel öneri

: Normal koşullar altında kullanıldığında sağlık için tehlike oluşturması beklenmemektedir.

İlk yardım yapanların güvenliği

: İlk yardım uygularken, olay, yaralanma ve çevrede bulunanlara göre uygun kişisel koruyucu ekipman giydiğinizden emin olun.

Solunması halinde

: Açık havaya çıkarın. Eğer hemen kendine gelmiyorsa, ek tedavi için en yakın tıp merkezine nakledin.

Deriyle teması halinde

: Bulaşmış giysileri çıkarın. Maruz kalmış bölgeye su dökün ve şayet varsa sabunla yıkamaya devam edin.

Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun.

Gözle teması halinde

: Bol suyla gözleri yıkayın.

Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun.

Yutulması halinde

: Yutulursa, kusturmaya çalışmayın: tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında tutun. 

 

3 / 19

800001005738

TR4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Belirtiler    : Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması merkezi sinir
sistemi (MSS) depresyonuna neden olarak baş dönmesi, sersemlik hali, baş ağrısı, mide bulantısı ve koordinasyon kaybına yol açabilir. Solumanın devam etmesi bilinç kaybı ve ölüm ile sonuçlanabilir.
Göz tahrişi belirti ve semptomları arasında yanma hissi ve gözde geçici kızarıklık sayılabilir.
Deri yağlarını yok eden dermatit belirti ve semptomları arasında yanma hissi ve/veya kuru/çatlamış görünüm sayılabilir.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Tedavi    : Merkezi sinir sisteminin depresyonuna yol açar.
Kimyasal pnömonit potansiyeli.
Doktora veya bir zehir kontrol merkezine danışın.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler : Alkole dirençli köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru
kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlardakullanılabilir.
Uygun olmayan söndürme : Hiçbiri aracı

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme sırasında : Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir oluşabilecek özel zararlar    noktada alev alması mümkündür.
Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ortaya çıkabilir.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için : Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler dahil uygun özel koruyucu ekipmanlar    ekipmanlar kullanılmalıdır; dökülen ürünle büyük çaplı bir
temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanıklı takım giyilmesi belirtilmiştir. Kapalı bir alanda ateşe yaklaşırken Bağımsız Solunum Aparatı takılmalıdır. İlgili standartlar uyarınca onaylanmış itfaiyeci kıyafeti seçin (örn. Avrupa: EN469).
Özel yangın söndürme    : Kimyasal yangınlar için standart prosedür.
yöntemleri

4 / 19

800001005738

TR


Ek bilgi    : Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından
uzaklaştırın.
Bitişik konteynerleri su püskürterek soğuk tutun.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu
Kişisel önlemler
donanım ve acil durum prosedürleri
: Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz.
Halkın veya çevrenin maruz kalması veya maruz kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda yetkili makamlara ihbarda bulunun.
Toplanamayacak kadar çok miktarda dökülme varsa yerel otoritelere haber verilmelidir.
Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür.
Buhar hava ile karışarak patayıcı bir karışım oluşturabilir. Deri, gözler ve giysilerle temastan kaçının.
Tehlikeli alanı izole edin ve gereksiz veya koruyucu donanımı olmayan personelin girmesine izin vermeyin.
Rüzgara karşı durun ve alçak alanlardan uzak durun.