• Np 10 - Surfactan

Np 10 - Surfactan

  |   10 yorum   |   Yorum Yap

  • Ürün Kodu: 5002
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 89,59 ₺

  • KDV Hariç: 75,92 ₺
  |  
  
Satın alabilmek için asgari adet: 210
garanti

* Ücretsiz Nakliye/Kargo hizmetimiz 10.000TL+KDV ve üzeri siparişlerde geçerlidir.
* Sitemizde ürün sayfalarında "sepete ekle" butonu varsa, ürün hazır ve sevk edilebilir durumdadır. Ancak "teklif iste" butonu varsa görmüş olduğunuz ürün fiyatı semboliktir. Teklif iste kısmından güncel fiyatı talep sonrası onayınızla ürününüz gümrük işlemleri yapılarak size gönderilecektir.
* Sınırlı stok üründür. Sipariş öncesi fiyat ve stok bilgisi için teyit alınız.
* Görünen birim fiyat orijinal açılmamış ambalaj için olup, sipariş miktarı ambalajın katları şeklindedir.
* Küçük ambalaj taleplerinizde yukarıdaki fiyatlara ambalaj, paketleme ve işçilik ilave edilip + nakliye şeklinde size fiyat verilecektir.
* Nakliye dahil fiyatımız bulunduğunuz ildeki ambarın dağıtım merkez deposuna kadardır. Kapıdan kapıya ücretsiz nakliye fiyatı değildir. Kapıdan kapıya taleplerinizde ücret farkı ödemeniz gereklidir. Ücretsiz Kargo hizmetimiz ambar taşıma firmalarını ifade etmektedir.
* Ürün için stok sıkıntısı durumlarında, satıcı firma insiyatifinde, ürününün, muadili-benzer ancak farklı marka ürün gönderilebileceğini ön ödeme yaparak kabul edersiniz.


Ücretsiz Nakliye Fırsatı, KDV Dahil, Teknik Üründür İçilmez, Taksit İmkanı. 
Np 10 - Surfactan 
Kg Birim Fiyatıdır.

CAS numarası : 26027-38-3
Suda Çözünürlük: Çözünür (; kerosen içinde çözünmez, metanol içinde çözünür ksilen)
Ph: 6.3 (10% çöz.)
Vİskozite (EBM): C 25 240
Flash noktası: 94 0C
Moleküler formül: C9H19C6H4 (OCH2CH2) NOH
Erime noktası: 1 0C
Özgül ağırlık: 1.06
Genel Bilgi
Kimyasal formülü C9H19C6H4 (OCH2CH2) NOH  olan bu kimyasal biyolojik çözünürlüğü çok düşük olduğundan ve doğada parçalanmadığından dolayı AB içerisinde kullanılması yasaklanmıştır.Ülkemizde ise özellikle şampuan ve sabun başlıca olmak üzere bir çok sektörde formülasyonların içerisine katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Sulu faz ve yağ hem de çözünmesi ve sıvıların yüzey gerilimi azaltmak eğilimindedir.Sıcak suda rahat çözünebilen bu madde suda çözündüklerinde herhangi bir iyon oluşturmamaktadır.Anyon aktif maddelere kıyasla daha az köpürürler.


MSDS - Emniyet Verileri Sayfası
Ürün adı: TERGITOL(TM) NP-10 SURFACTANT
Dow Europe GmbH belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan, sizden (M)SDS belgesini baştan sona okumanızı ve anlamanızı önermekte ve istemektedir. Kullanmanız sırasındaki koşullar başka uygun metot veya davranışı gerektirmiyorsa, bu belgede tanımlanan önlemleri uygulamanızı bekliyoruz. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan, sizden (M)SDS belgesini baştan sona okumanızı ve anlamanızı önermekte ve istemektedir. Kullanmanız sırasındaki koşullar başka uygun metot veya davranışı gerektirmiyorsa, bu belgede tanımlanan önlemleri uygulamanızı bekliyoruz.

| 1. MADDE/PREPARASYON VE ŞİRKET TANIMI
Ürün adı
TERGITOL(TM) NP-10 SURFACTANT
Maddenin kullanımı/hazırlık
Çok amaçlı sürfektan. UYARI! İNTRAVAJİNAL SON KULLANIM UYGULAMALARINDA (SPERM ÖLDÜRÜCÜLER DAHİL) BİR BİYOSİT OLARAK KULLANILMAMALIDIR. YALNIZCA ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİNDİR.

| 2.    TERKİBİ/TERKİP MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ
Parça, cüz, içerik
Miktar
Sınıflandırma
CAS #
AT
Nonilfenol polietilen glikol eter
>= 97,0 %
Xn: R20/22; Xi: R41; N: R51/53
127087-87-0
Polimer
Poli(etilen oksit)
<= 3,0 %
Sınıflandırılmamış.
25322-68-3
Polimer
Dinonilfenil polyoksetilen
<= 2,0 %
Sınıflandırılmamış.
9014-93-1
Polimer
R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız.

| 3.    MUHTEMEL RİSKLER~
Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

| 4.    İlk Yardım Önlemleri
Gözle temas: Göz yıkama çeşmesi, çalışma alanının yakınında bulunmalıdır. Derhal sürekli olarak akan su ile 15 dakika süreyle durulayın. T ıbbi personele danışın.
Cilt ile temas: Akan suda veya duş altında yıkayarak temizleyin.
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni soluma sağlayın. Nefes almada sıkıntı çekiyorsa, kalifiye personel tarafından oksijen verilmelidir. Bir doktor çağırın veya bir tıbbi tesise nakledin.
Yutmak: Kusturmayın. Derhal bir doktor çağırın ve/veya acil müdahalenin yapılacağı bir yere nakledin. Doktora not: Hastanın yeterli ventilasyonu ve oksijenasyonu sağlanmalıdır. Pulmoner ödem dahil solunum semptomları daha geç ortaya çıkabilir. Önemli miktarlara maruz kalan kişiler solunum rahatsızlığı işaretleri için 24-48 saat müşahade altında tutulmalıdır. Kusturmanın yapılıp yapılmamasına hazır bulunan bir doktorun karar vermesi gerekir. Eğer lavaj yapılırsa, soluk ve/veya yemek borusu kontrolü önerilir. Midenin boşaltılması söz konusu olduğunda, zehirlenme riski ve akciğer aspirasyonu tehlikesi karşılaştırılmalıdır. Özel bir panzehir yok. Destekleyici bakım. Tedavi, hastanın reaksiyonlarına cevap olarak doktorun değerlendirmesine bağlıdır.
Acil Durum Personel Koruma: İlk yardımı üstlenenler kendi korunmalarına dikkat etmeli ve önerilen koruma giysilerini kullanmalıdır (kimyasallara direnci eldivenler, sıçramaya karşı korunma). Maruz kalma potansiyeli varsa, somut kişisel koruyucu ekipmanlar için Bölüm 8.e bakın.

| 5.    YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Söndürücü maddeler: Su sisi veya ince sprey. Kuru söndürücü madde. Karbondioksitli yangın söndürücüler. Köpük. Direkt su akımı kullanmayın. Yangını yayabilir. Mümkünse, alkole dirençli köpükler (ATC tipi) tercih edilir. Genel amaçlı sentetik köpükler (sulu tabaka oluşturan köpükler AFFF dahil) veya protein köpükleri iş görebilir fakat çok daha az etkili bir şekilde.
Yangın Söndürme Prosedürleri: Gerekli olmayan kişileri uzak tutun; tehlikeli bölgeyi izole edin ve bölgeye gereksiz girilmeleri önleyin. Yanan sıvılar su ile seyreltilerek söndürülebilir. Doğrudan su püskürtmesine başvurmayın; yangının yayılmasına neden olabilir. Personeli korumak ve maddi hasarı en aza indirmek için yanan sıvılar su püskürtülerek hareket ettirilebilir.
İtfaiyeciler için Özel Koruyucu Ekipman: Ortamdan bağımsız fazla basınçlı solunum cihazı kullanın ve koruyucu yangın elbisesi giyin (yangın kaskı, pardösüsü, pantolonu, çizmesi ve neoprin yangın eldiveni dahil olmak üzere). Eğer koruyucu malzemeler temin edilemez veya kullanılamaz ise, korumalı bir yerden veya güvenli bir mesafeden yangınla mücadele edin.
Beklenmedik Yangın ve Patlama Tehlikeleri: Sıcak sıvılara doğrudan doğruya su püskürtme uygulaması yapılırsa şiddetli buhar jenerasyonu veya patlama meydana gelebilir.
Yangın sonucu ortaya çıkan tehlikeli ürünler: Yangın sırasında, duman orijinal madde ve ayrıca tanımlanmamış zehirli ve/veya tahriş edici bileşimler ihtiva edebilir. Tehlikeli yangın yan ürünleri şunlar ve başka ürünler olabilir: Karbon monoksit. Karbon dioksit.

| 6.    Kazayla Açığa Çıkmasına Karşı Önlemler
Malzemenin Açığa Çıkması veya Dökülmesi Durumunda Atılacak Adımlar: Mümkünse dökülen malzemenin yayılması sınırlanmalıdır. Aşağıdaki gibi malzemelerle emdirin: Kum. Kir, toprak. Uygun bir şekilde etiketlenmiş, uygun kaplar içinde toplayın. Temizlik için su kullanmayın. Daha fazla bilgi için Bölüm 13, İmha ile ilgili görüşler kısmına bakın.
Şahsi tedbirler: Alanı tecrit edin. Gereksiz ve koruyucusu bulunmayan personelin alana girmesini önleyin. Malzemenin döküldüğü yerin gerisinde rüzgarı arkanıza alın. Alanı havalandırın. Uygun güvenlik cihazı kullanınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 8, Maruz kalmaya karşı Kontrol/Kişisel Korunma'ya bakınız. Daha başka önleyici tedbirler için Bölüm 7, Kullanım 'a bakınız.
Çevresel önlemler: Toprağa, hendeklere, kanalizasyona, drenaja, su yollarına ve/veya yeraltı suyuna girmesine izin vermeyin.

| 7. Elleçleme ve Depolama
İşleme
Genel Elleçleme: Göze ve cilde temas etmesinden kaçının. Buharı solumaktan kaçının. Yutmayın. Sonra iyice yıkanın. Kapları kapalı tutunuz. Yeterli havalandırma sağlayın. TEMAS KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA konularında 8. Bölümüne bakınız.
Depolama
Özel tedbirler yoktur. Bu ürünün depolanması ile ilgili daha fazla bilgi bağlı bulunduğunuz Dow satış veya müşteri hizmet merkezinden elde edilebilir. Raf ömrü, ortalama sıcaklık koşullarında depolanmış ve açılmamış kaplar için verilmiştir.
Raf ömrü: içinde kullanın.
24 Ay

| 8. Temas Kontrolleri ve Kişisel Korunma
1
Temas Sınırları
Parça, cüz, içerik
Liste    Tip
Değer
Poli(etilen oksit)
AIHA WEEL TWA
Parçacıklı
10 mg/m3
Kişisel Korunma
Gözün/yüzün korunması: Kimyasallara karşı koruyucu gözlük kullanın. Kimyasallara karşı koruyucu gözlük kullanın. Kimyasal koruma gözlükleri EN 166 veya muadili standartlarla uyumlu olmalıdır. Cildin korunması: Bu maddeyi geçirmeyen koruyucu elbise giyin. Yüz siperliği, eldiven, çizme, önlük veya tüm vücudu örten elbiseler gibi koruyucu malzemelerin seçimi işleme bağlıdır.
Elin korunması: EN374 altında sınıflandırılmış kimyasal direnci olan eldivenler kullanın. Kimyasal maddelere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler. Eldivende tercih edilen geçirimsiz malzemelere şunlar dahildir. bütil kauçuk, klorlanmış polietilen, polietilen, Etil vinil alkol laminat ("EVAL"). PVC, stiren/bütadiyen kauçuk, viton, Kabul edilebilir eldiven geçirmezlik malzemeleri şunları içerir: doğal kauçuk, neoprin, nitril/bütadiyen kauçuk ("nitril" veya "NBR"). Uzun süreli veya tekrarlanan temas durumunda, koruma sınıfı 2 veya daha yüksek kalitede (EN 374'e göre, maddenin penetrasyon süresi 30 dakikadan fazla) eldiven kullanılması önerilir. DİKKAT: İşyerinde belirli uygulama ve kullanma süresi için belirli bir eldiven seçimi sırasında aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlara dikkat edilmelidir: Ellenebilecek diğer kimyasallar, fiziksel gereksinimler (kesilme/delinmeye karşı koruma, kişisel beceri, ısıya karşı koruma), eldivenin malzemesine karşı vücutta karşılaşılabilecek reaksiyonlar ile birlikte eldiven tedarikçisinin önerdiği talimat/şartname.
Solunumun korunması: Havadaki konsantrasyonların daima maruz kalma sınırının altında tutulması gerekir. Bazı işlemler için solunumun korunması gerektiğinde, onaylanmış hava temizleyici respiratör kullanın. Tozlu ve sisli atmosferlerde parçacıkları süzen bir respiratör kullanın. Aşağıdaki CE onaylı hava temizleyici respiratörü kullanın: Organik buharlar ve partiküller, tip AP2.
Yutmak: Çok az miktarlarda dahi yutulmasından kaçının; çalışma alanında yiyecek ve tütün tüketmeyin ve bulundurmayın; sigara içmeden veya yiyecek yemeden önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Teknik önlemler
Havalandırma: Havadaki konsantrasyonları maruz kalma sınırının altında tutmak için genel ve/veya lokal hava emme cihazı sağlayın.

| 9.    FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel Durum
Renk
Koku:
Koku Eşiği
Parlama Noktası - Kapalı Kap
Parlama Noktası - Açık Kap Yanıcılık: (katı, gaz)
Havada Alev Alma Sınırları
Kendinden alev alma Sıcaklığı Buhar Basıncı Kaynama Noktası (760 mmHg)
Buhar Yoğunluğu (hava =
1)
Özgül Ağırlık (H2O = 1) Donma Noktası Erime Noktası Suda çözünme pH
Moleküler Ağırlık Ayrışma Sıcaklığı Bölümleme katsayısı, n-oktanol/su (log Pow) Buharlaşma Hızı (Butil Asetat = 1)
Kinematik Viskozite

sıvı
sarı
az
Elde test verileri yok.
197 °C ASTM D93
260 °C ASTM D92
sıvılara tatbik edilmez
Daha aşağı: Elde test verileri yok.
Daha yukarı: Elde test verileri yok.
Elde test verileri yok.
< 0,01 mmHg @ 20 °C Hesaplanmış > 250 °C Hesaplanmış Kaynamadan önce ayrışır.
>1 Hesaplanmış
1,0622 20 °C/20 °C Hesaplanmış 6,1 °C Hesaplanmış sıvılara tatbik edilmez
Tamamen çözünebilir, fakat bazı bileşimleri jel haline dönüşebilir Elde test verileri yok.
682 g/mol Hesaplanmış Elde test verileri yok.
Bu ürün için veri bulunmamaktadır.
Elde test verileri yok.
237 cSt @ 25 °C Hesaplanmış
| 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE
Kararlılık/Kararsızlık
Tipik kullanım sıcaklıklarında ısıya dayanıklıdır.
Kaçınılması gereken durumlar: Yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ürünün bozunmasına neden olabilir.
Uyuşmaz Malzemeler: Şunlarla temastan kaçının: Güçlü asitler. Güçlü bazlar. Güçlü yükseltgeyiciler.
Tehlikeli polimerizasyon
Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.
Termik Ayrışma
Tehlikeli ayrışma ürünlerinin oluşması sıcaklığa, hava tedarikine ve diğer maddelerin varlığına bağlıdır.
| 11. Toksikolojik Bilgiler
Akut zehirlilik
Yutmak
Yutulursa düşük oranda zehirleyicidir. Normal işlemelerde meydana gelebilen az miktarların yutulması genellikle tahribata neden olmaz; daha büyük miktarların yutulması tahribata neden olabilir.
Bu malzeme ailesi için tipiktir. LD50, Sıçan 960 - 3.980 mg/kg
Aspirasyon tehlikesi
Yutma veya kusma sırasında akciğerlerce solunması mümkündür. Bu durumlarda kimyasal pnümoniden dolayı akciğer hasarı, hatta ölümle karşılaşılabilir.